Собирање и одведување отпадни води

Тарифи за собирање и одведување отпадни води

Цена на услуга Собирање и одведување отпадни води
За Домаќинства 10.22 денари без ДДВ
За правни субјекти 18.29 денари без ДДВ

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com