Актуелни теми

Актуелни теми

Актуелни теми

Фекалната канализација во населено место Кадино


ЈКП „Водовод” продолжува со поврзување на домаќинствата од улица “7“ н.м. Кадино кон канализацискиот систем за фекална канализација во Кадино припадна површина 3. Деновиве се изградени околу 30 метри нова канализациона линија за реализација на 3 нови приклучоци. Истите во наредниот период ќе бидат поврзани на пречистителната станица која е во изградба во ова населено место, со капацитет за 1250 еквивалент жители.

Канализацискиот систем во Кадино припадна површина 3, е во должина од околу 5000 метри, и на истиот има можност да бидат опфатени околу 330 домаќинства од ова населено место, како и други јавни објекти со што значително ќе се подобри животната средина и квалитетот на живот.


Нови приклучоци на фекалната канализација во Кадино


Екипите на ЈКП „Водовод” деновиве интензивно работат на приклучување на домаќинства кон канализацискиот систем за фекална канализација во Кадино припадна површина 3, каде се вршат нови приклучоци на корисниците од ул.„7” . Истите во наредниот период ќе бидат поврзани на пречистителната станица која е во изградба во ова населено место, со капацитет за 1250 еквивалент жители.

Канализацискиот систем во Кадино припадна површина 3, е во должина од околу 5000 метри, со кој треба да бидат опфатени 330 домаќинства од ова населено место, како и други јавни објекти со што значително ќе се подобри животната средина и квалитетот на живот.

Заедно со веќе постоечкиот канализациски систем припадна површина 4, сега со фекалната канализација ќе бидат опфатени над 660 домаќинства или 80% од вкупното население во Кадино.


И Н Ф О Р М А Ц И Ј А


Јавното Комунално Претпријатие „Водовод“ Илинден информира дека од ден 06.04.2022 година се започна со дислокација на дел од главната водоводна мрежа на потегот н.м. Марино - Кадино (во непосредна близина на фирмата Пекабеско).

Дислокација ќе се изврши на главната водоводна линија Ф280 во вкупна должина од 580 метри и притоа ќе се изврши замена на старите ПВЦ цевки со нови Полиетиленски цевки.

Вкупниот износ на инвестицијата од страна на ЈКП „Водовод“ н.Илинден изнесува 4.000.000,00 денари.


Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт: 02/2573-077,02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com