Општи информации

Лице за информации од јавен карактерЕлизабета Цветковска дипл. маш. инж.

e-mail: vodovodjkp@yahoo.com

Телефони за контакт:
02/2573-077
078/220-582

Анализи на водата за пиење

МАРТ 2024

Извештај од анализа на вода - Илинден 14.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Марино 14.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 14.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Текија 14.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 14.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 14.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 01.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Марино 01.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 01.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Текија 01.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 01.03.2024 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 01.03.2024 година

ФЕВРУАРИ 2024

Извештај од анализа на вода - Илинден 14.02.2024 година

Извештај од анализа на вода - Марино 14.02.2024 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 14.02.2024 година

Извештај од анализа на вода - Текија 14.02.2024 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 14.02.2024 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 14.02.2024 година

ЈАНУАРИ 2024

Извештај од анализа на вода - Илинден 31.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Марино 31.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 31.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Текија 31.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 31.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 31.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 17.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Марино 17.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Управна зграда ТИРЗ Скопје-1 17.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - ЈКП “Водовод“ - Илинден 17.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 17.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 17.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 03.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Марино 03.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Управна зграда ТИРЗ Скопје-1 03.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - ЈКП “Водовод“ - Илинден 03.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 03.01.2024 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 03.01.2024 година

ДЕКЕМВРИ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 20.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 20.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - управна зграда ТИРЗ Скопје 1 20.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 20.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 20.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 20.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 06.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 06.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 06.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 06.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.12.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.12.2023 година

НОЕМВРИ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 23.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 23.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 23.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 23.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 23.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 23.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - ООУ “Браќа Миладиновци“ - Миладиновци 15.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Прв Чекор - Миладиновци 15.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Управна зграда ТИРЗ Скопје-1 15.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Герешајмер ТИРЗ Скопје-2 15.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 15.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 08.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 08.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 08.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 08.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 08.11.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 08.11.2023 година

ОКТОМВРИ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 25.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 25.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - СОСУ “Илинден“ н. Илинден 25.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 25.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 25.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 25.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 12.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 12.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 12.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 12.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 12.10.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 12.10.2023 година

СЕПТЕМВРИ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 28.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 28.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 28.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - ООУ “Браќа Миладиновци“ 28.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 28.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 28.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 13.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 13.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 13.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 13.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 13.09.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 13.09.2023 година

АВГУСТ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 30.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 30.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - ТИРЗ-Управна зграда 30.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 30.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 30.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 30.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 10.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - ЈКП “Водовод“ н.Илинден 10.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 10.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - ТИРЗ-управна зграда 10.08.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 10.08.2023 година

ЈУЛИ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 26.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - ЈКП “Водовод“ н.Илинден 26.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 26.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - ТИРЗ-Управна зграда 26.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 26.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јака - ул.119 бр.8 26.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јака - ул.120 бр.3 26.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 12.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 12.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 12.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - ТИРЗ-управна зграда 12.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 12.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 12.07.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јака - ул.119 бр.8 12.07.2023 година

ЈУНИ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 28.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 28.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 28.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 28.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 28.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 28.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 09.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 09.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.06.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.06.2023 година

МАЈ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 26.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - СОСУ “Илинден“ 26.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 26.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 26.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 26.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 26.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - СОСУ “Илинден“ 03.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 03.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 03.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - ТИРЗ-управна зграда 03.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 03.05.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 03.05.2023 година

АПРИЛ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 19.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 19.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 19.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 19.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 19.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 19.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 05.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 05.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 05.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 05.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 05.04.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 05.04.2023 година

МАРТ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 22.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 22.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 22.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 22.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 22.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 22.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Општина Илинден 08.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - СОСУ “ИЛИНДЕН“ 08.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - ООУ “Гоце Делчев“ 08.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - ЈОУДГ “Гоце Делчев“ 08.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 08.03.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 08.03.2023 година

ФЕВРУАРИ 2023

Извештај од анализа на вода - Илинден 22.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 22.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 22.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 22.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 22.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 22.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 15.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 15.02.2023 година

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.1-Јурумлери

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.2-Јурумлери

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.3-Јурумлери

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.4-Јурумлери

Извештај од анализа на вода - Илинден 08.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 08.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 08.02.2023 година

Извештај од анализа на вода - Текија 08.02.2023 година

ЈАНУАРИ 2023

Извештај од анализа на вода - Јака ул.103 бр.3 27.01.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јака ул.119 бр.8 27.01.2023 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 11.01.2023 година

Извештај од анализа на вода - Марино 11.01.2023 година

Извештај од анализа на вода - ЈКП “Водовод“ н. Илинден 11.01.2023 година

Извештај од анализа на вода - Управна зграда ТИРЗ Скопје 1 Бунарџик 11.01.2023 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 11.01.2023 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 11.01.2023 година

ДЕКЕМВРИ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 21.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 21.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Управна зграда ТИРЗ Скопје 1 Бунарџик 21.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Чешма резервоар СИСТЕМ ТИРЗ Бунарџик 21.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 21.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 21.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 07.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 07.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 07.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 07.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 07.12.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 07.12.2022 година

НОЕМВРИ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден (Општинска зграда) 22.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 22.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - СОСУ “Илинден“ 22.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - ЈКП “Водовод“ н. Илинден 22.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 22.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 22.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 07.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 07.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 07.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 07.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 07.11.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 07.11.2022 година

ОКТОМВРИ 2022

Извештај од проширена периодична анализа на вода Јурумлери

Извештај од проширена периодична анализа на вода ОКТА

Извештај од анализа на вода - Илинден 19.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 19.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 19.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 19.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 19.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 19.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 05.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 05.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 05.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 05.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 05.10.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 05.10.2022 година

СЕПТЕМВРИ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 21.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 21.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 21.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 21.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 21.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 21.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 07.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 07.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 07.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 07.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 07.09.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 07.09.2022 година

АВГУСТ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 24.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 24.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 24.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 24.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 24.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 24.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 03.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 03.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 03.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 03.08.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 03.08.2022 година

ЈУЛИ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 20.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 20.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 20.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 20.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 06.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 06.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 06.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 06.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.07.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.07.2022 година

ЈУНИ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 15.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 15.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 15.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 15.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 15.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 15.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 01.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 01.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 01.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 01.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 01.06.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 01.06.2022 година

МАЈ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 18.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 18.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 18.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 18.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 18.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 18.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 04.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 04.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 04.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 04.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 04.05.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 04.05.2022 година

АПРИЛ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 21.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 21.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 21.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 21.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 21.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 21.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 06.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 06.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 06.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 06.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.04.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.04.2022 година

МАРТ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 16.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 16.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 16.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 16.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 16.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 16.03.2022 година

Извештај од проширена периодична анализа на вода Јурумлери

Извештај од анализа на вода - Илинден 02.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 02.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 02.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 02.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 02.03.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 02.03.2022 година

ФЕВРУАРИ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 16.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 16.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 16.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 16.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 16.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 16.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 02.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 02.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 02.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Текија 02.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 02.02.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 02.02.2022 година

ЈАНУАРИ 2022

Извештај од анализа на вода - Илинден 20.01.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 20.01.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 20.01.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 20.01.2022 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 05.01.2022 година

Извештај од анализа на вода - Марино 05.01.2022 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 05.01.2022 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 05.01.2022 година


ДЕКЕМВРИ 2021

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 21.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 21.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 22.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 21.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 09.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 09.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 09.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 09.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.12.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.12.2021 година

НОЕМВРИ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 24.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 24.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 24.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 24.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 24.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 24.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 10.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 10.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 10.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 10.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 10.11.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 10.11.2021 година

ОКТОМВРИ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 08.10.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 08.10.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 08.10.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 08.10.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 07.10.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 07.10.2021 година

СЕПТЕМВРИ 2021

Извештај од анализа на вода - Петровец 24.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 24.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 23.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 23.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 23.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 23.09.2021 година

Извештај од проширена периодична анализа на вода Јурумлери

Извештај од анализа на вода - Илинден 11.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 11.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 11.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 11.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 10.09.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 10.09.2021 година

АВГУСТ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 27.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 27.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 27.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 27.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 26.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 26.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 13.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 13.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 13.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 13.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 11.08.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 11.08.2021 година

ЈУЛИ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 30.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 30.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 30.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 30.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 29.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 29.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 15.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 15.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 15.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 15.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.07.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.07.2021 година

ЈУНИ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 24.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 24.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 24.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 24.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 23.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 23.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 10.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 10.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 10.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 10.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.06.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.06.2021 година

МАЈ 2021

Извештај од анализа на вода - Петровец 26.05.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 26.05.2021 година

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.1 нас.Илинден

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.2 нас.Илинден

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.3 нас.Илинден

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.1-Јурумлери

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.2-Јурумлери

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.3-Јурумлери

Извештај од анализа на сирова нехлорирана вода испуст од бунар бр.4-Јурумлери

Извештај од анализа на вода - Илинден 18.05.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 18.05.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 18.05.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 18.05.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 14.05.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 14.05.2021 година

АПРИЛ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 29.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 29.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 29.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 29.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 28.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 28.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 15.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 15.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 15.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 15.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 14.04.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 14.04.2021 година

МАРТ 2021

Извештај од проширена периодична анализа на вода ТИРЗ

Извештај од анализа на вода - Илинден 26.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 26.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 26.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 26.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 25.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 25.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 11.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 11.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 11.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 11.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 10.03.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 10.03.2021 година

ФЕВРУАРИ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 26.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 26.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 26.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 26.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 25.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 25.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 11.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 12.02.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 12.02.2021 година

ЈАНУАРИ 2021

Извештај од анализа на вода - Илинден 28.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 28.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 28.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 28.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 27.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 27.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 14.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Марино 14.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 14.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Текија 14.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 13.01.2021 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 13.01.2021 година


ДЕКЕМВРИ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 25.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 25.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 25.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 25.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 24.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 24.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 10.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 10.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 10.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 10.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.12.2020 година

Извештај од анализа на вода - ТИРЗ-Бунарџик 04.12.2020 година


НОЕМВРИ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 27.11.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 27.11.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 27.11.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 27.11.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 26.11.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 26.11.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 11.11.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 11.11.2020 година


ОКТОМВРИ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 30.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 30.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 30.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 30.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 29.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 29.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 15.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 15.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 15.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 15.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 14.10.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 14.10.2020 година


СЕПТЕМВРИ 2020


Извештај од проширена периодична анализа на вода


Извештај од анализа на вода - Илинден 11.09.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 11.09.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 11.09.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 11.09.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 10.09.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 10.09.2020 година


ЈУНИ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 24.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 24.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 16.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 11.06.2020 година


ЈУЛИ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 24.07.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 24.07.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 24.07.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 24.07.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 23.07.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 23.07.2020 година


ЈУНИ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 25.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 24.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 24.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 16.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 12.06.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 11.06.2020 година


МАРТ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 06.03.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 06.03.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 06.03.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 06.03.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 05.03.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 05.03.2020 година


ФЕВРУАРИ 2020


Извештај од проширена периодична анализа на вода


Извештај од анализа на вода - Илинден 21.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 21.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 21.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 21.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 20.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 20.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 07.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 07.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 07.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 07.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.02.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.02.2020 година


ЈАНУАРИ 2020


Извештај од анализа на вода - Илинден 24.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 24.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 24.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 24.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 23.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 23.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 10.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Марино 10.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 10.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Текија 10.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.01.2020 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.01.2020 година


ДЕКЕМВРИ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 20.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Марино 20.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 20.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 20.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 19.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 19.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 05.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Марино 05.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 05.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 05.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 05.12.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 05.12.2019 година


ОКТОМВРИ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 17.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 17.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 17.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 17.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 17.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 09.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 09.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 09.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.10.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.10.2019 година


СЕПТЕМВРИ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 27.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 27.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 27.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 26.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 26.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 13.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 13.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 13.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.09.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.09.2019 година


АВГУСТ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 23.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 23.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 23.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 19.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 08.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 13.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 08.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 07.08.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 07.08.2019 година


ЈУЛИ 2019


Извештај од проширена периодична анализа на вода

Извештај од анализа на вода - Илинден 19.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 19.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 19.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 18.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 18.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 05.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 05.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 05.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 03.07.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 03.07.2019 година


ЈУНИ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 21.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 24.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 24.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 20.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 20.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 07.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 07.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 07.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.06.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.06.2019 година


МАЈ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 23.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 23.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 23.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 20.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 20.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 09.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 09.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 07.05.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 07.05.2019 година


АПРИЛ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 24.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 24.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 24.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 19.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 19.04.2019 година

Извештај од проширена периодична анализа на вода

Извештај од анализа на вода - Илинден 03.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 03.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 03.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 04.04.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 04.04.2019 година


МАРТ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 22.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 22.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 22.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 21.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 07.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 07.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 07.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.03.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.03.2019 година


ФЕВРУАРИ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 22.02.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 21.02.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 07.02.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 07.02.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 07.02.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 06.02.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 06.02.2019 година


ЈАНУАРИ 2019


Извештај од анализа на вода - Илинден 23.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 23.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 23.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 25.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 25.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Илинден 10.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Миладиновци 10.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Текија 10.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Петровец 09.01.2019 година

Извештај од анализа на вода - Јурумлери 09.01.2019 година

Интерни обрасци
Барање за приклучок на водоводна мрежа
Барање за приклучок на канализациона мрежа

Останато

ЕЛАБОРАТ ЗА ГРАНИЦИ НА ЗАШТИТИНИ ЗОНИ

ЈКП “Водовод“ н. Илинден има изработено елаборат за граници на заштитни зони на бунарско подрачје во с. Јурумлери

Елаборатот за границите на заштитни зони на бунарското подрачје во с. Јурумлери може да го видите тука ЕЛАБОРАТ ...


ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2023

Врз основа на член 37-н и 37-њ од Законот за јавните претпријатија, член 6 од Законот за вработените во јавниот сектор, а во согласностсо одредбите од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги со арх.бр.01-230/1 од 26.12.2017 година и правилникот за систематизација на работните места во Јавното комунално претпријатие “Водовод’ н.Илинден бр.01-259/1 од 26.12.2022 година, Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден објавува Интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување на давател на јавна услуга во Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н.Илинден на следнава позиција:

1. Раководител на одделение за третман на отпадни и атмосферски води (канализационен систем) во Стручна служба - третман на отпадни и атмосферски води (канализационен систем) - шифра КДР 03 05 А03 114 - 1 (еден) извршител,

Целата содржина на огласот можете да ја погледнете тука ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2023, пријавата за огласот може да се преземе на следниот линк: Пријава ...


ЈАВЕН ОГЛАС 01/2023

Врз основа на член 37 од Законот за јавните претпријатија и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги, Директорот на Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден објавува Јавен оглас за вработување на 3 (три) лица на неопределено време на следните позиции:

1. Оператор на пумпни станици (хлоринаторни станици) и резервоари во Стручна служба - Одделение за санитарна контрола и управување со пумпни станици и резервоари - шифра КДР 03 05 Б04 035 - 2 (два) извршители,

2. Шеф на возен парк (Работоводител во оддел) во Стручна служба - Одделение за експлоатација на возниот парк и оддржување на капацитетите - шифра КДР 03 05 Б02 115 - 1 (еден) извршител,

Целата содржина на огласот можете да ја погледнете тука ЈАВЕН ОГЛАС 01/2023, пријавата за огласот може да се преземе на следниот линк: Пријава ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2023

Врз основа на член 37-н и 37-њ од Законот за јавните претпријатија, член 6 од Законот за вработените во јавниот сектор, а во согласностсо одредбите од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги со арх.бр.01-230/1 од 26.12.2017 година и правилникот за систематизација на работните места во Јавното комунално претпријатие “Водовод’ н.Илинден бр.01-259/1 од 26.12.2022 година, Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден објавува Интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување на давател на јавна услуга во Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н.Илинден на следнава позиција:

1. Раководител на одделение за водоводна мрежа и одржување во Стручна служба - Одделение за водоводна мрежа и одржување - шифра КДР 03 05 А03 004 - 1 (еден) извршител,

Целата содржина на огласот можете да ја погледнете тука ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2023, пријавата за огласот може да се преземе на следниот линк: Пријава ...


ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2022

Врз основа на член 37-н и 37-њ од Законот за јавните претпријатија, член 6 од Законот за вработените во јавниот сектор, а во согласностсо одредбите од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги со арх.бр.01-230/1 од 26.12.2017 година и правилникот за систематизација на работните места во Јавното комунално претпријатие “Водовод’ н.Илинден бр.01-302/1 од 03.11.2015 година, Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден објавува Интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување на давател на јавна услуга во Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н.Илинден на следнава позиција:

1. Раководител на одделение за бунарски систем, препумпни станици и резервоари во Стручна служба - Одделение за пумпни станици и резервоари - шифра КДР 03 05 А03 027 - 1 (еден) извршител,

Целата содржина на огласот можете да ја погледнете тука ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2022, пријавата за огласот може да се преземе на следниот линк: Пријава ...


ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2022

Врз основа на член 37-н и 37-њ од Законот за јавните претпријатија, член 6 од Законот за вработените во јавниот сектор, а во согласностсо одредбите од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги со арх.бр.01-230/1 од 26.12.2017 година и правилникот за систематизација на работните места во Јавното комунално претпријатие “Водовод’ н.Илинден бр.01-302/1 од 03,11,2015 година, Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден објавува Интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување на давател на јавна услуга во Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н.Илинден на следнава позиција:

1. ВКВ водоинсталатер во Стручна служба - Одделение за водовод - шифра КДР 03 05 Б04 053 - 1 (еден) извршител,

Целата содржина на огласот можете да ја погледнете тука ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2022, пријавата за огласот може да се преземе на следниот линк: Пријава ...


ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ИНТЕГРИТЕТ, ПРИЕМ НА ПОДАРОЦИ И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија и член 34 од Статутот на ЈКП “Водовод“ н. Илинден, а во врска со член 39 од Законот за вработените од јавниот сектор и член 3 од Уредбата за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци, Уредбата за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци, Директорот на Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден донесе Решение за назначување на одговорно лице за интегритет, прием на податоци и судир на интереси.

Решението за назначување на одговорно лице за интегритет, прием на податоци и судир на интереси можете да ја погледнете тука РЕШЕНИЕ ...


ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ПО ЈАВЕН ОГЛАС 02/2021

Директорот на Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден, врз основа на член 37-м од Законот за јавните претпријатија, одредбите од член 20 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги со архивски број 01-230/1 од 25.12.2017 година и одредбите од член 34 од Статутот на ЈКП “Водовод“ н.Илинден на ден 10.05.2021 година, во рамките на своите права и овластувања донесе Одлука за избор на кандидати по јавен оглас 02/2021

Одлуката за избор на кандидати по јавен оглас 02/2021 можете да ја погледнете тука Одлука ...


ЈАВЕН ОГЛАС 02/2021

Врз основа на член 37 од Законот за јавните претпријатија и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги, Директорот на Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден објавува Јавен оглас за вработување на 1 (едно) лице на неопределено време на следните позиции:

1. Чувар пожарникар со лиценца во Стручна служба - Одделение за пумпни станици и резервоари - шифра КДР 04 02 А02 002 - 1 (еден) извршител,

Целата содржина на огласот можете да ја погледнете тука ЈАВЕН ОГЛАС 02/2021, пријавата за огласот може да се преземе на следниот линк: Пријава ...


ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ПО ЈАВЕН ОГЛАС 01/2021

Директорот на Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден, врз основа на член 37-м од Законот за јавните претпријатија, одредбите од член 20 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги со архивски број 01-230/1 од 25.12.2017 година и одредбите од член 34 од Статутот на ЈКП “Водовод“ н.Илинден на ден 10.05.2021 година, во рамките на своите права и овластувања донесе Одлука за избор на кандидати по јавен оглас 01/2021

Одлуката за избор на кандидати по јавен оглас 01/2021 можете да ја погледнете тука Одлука ...


ЈАВЕН ОГЛАС 01/2021

Врз основа на член 37 од Законот за јавните претпријатија и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекција за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирање за давателите на јавни услуги, Директорот на Јавното комунално претпријатие “Водовод“ н. Илинден објавува Јавен оглас за вработување на 4 (четири) лица на неопределено време на следните позиции:

1. Оперативен техничар во Стручна служба - Одделение за пумпни станици и резервоари - шифра КДР 03 05 Б03 028 - 2 (два) извршители,

2. Оперативен техничар во Стручна служба - Одделение за канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води - шифра КДР 03 05 Б03 028 - 1 (еден) извршител,

3. Одржувач на пречистителна станица во Стручна служба - Одделение за канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води - шифра КДР 03 05 Б04 029 - 1 (еден) извршител,

Целата содржина на огласот можете да ја погледнете тука ЈАВЕН ОГЛАС 01/2021, пријавата за огласот може да се преземе на следниот линк: Пријава ...

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com