Извештаи

Извештај за резултатите од работењето

Извештај за резултатите од работењето за 2023 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2023 до 30.09.2023 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2023 до 30.06.2023 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2023 до 31.03.2023 година


Извештај за резултатите од работењето за 2022 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2022 до 30.09.2022 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2022 до 30.06.2022 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2022 до 31.03.2022 година


Извештај за резултатите од работењето за 2021 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2021 до 30.09.2021 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2021 до 30.06.2021 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2021 до 31.03.2021 година


Извештај за резултатите од работењето за 2020 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2020 до 30.09.2020 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2020 до 30.06.2020 година

Извештај за резултатите од работењето за периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година


Извештај за резултатите од работењето за 2019 година

Извештај за резултатите од работењето за 2018 година

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com