Настани

Светски ден на водата 22.03.2021 година - Вреднување на водата

Светскиот ден на водата оваа година се одбележува со настани исклучиво преку Интернет. Фокусот на овој настан е ставен на подигнување на свеста за глобалната криза за вода, како и поддршката за остварување на целите за одржлив развој (Sustainable Development Goals) - вода и канализација за сите. Темата на Светскиот ден на водата 2021 година е вреднување на водата. Вредноста на водата е многу повеќе од нејзината цена - водата има огромна и сложена вредност за нашите домаќинства, храната, културата, здравството, образованието, економијата и интегритетот на нашето природно опкружување. Ако превидиме некоја од овие вредности, ризикуваме лошо управување со овој конечен, незаменлив ресурс. Без сеопфатно разбирање за вистинската, повеќедимензионална вредност на водата, нема да можеме да го заштитиме овој критичен ресурс за доброто на сите. Јавното Комунално Претпријатие "Водовод" н.Илинден согласно законската регулатива, во континуитет го контролира квалитетот и капацитетот на водните ресурси што ги користи за водоснабдување на населението на територијата на Општините Илинден, Петровец и Гази Баба, а паралелно врши и приклучување на населението на канализационите системи кои се градат од страна на Општина Илинден.

Врати се кон сите настани

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com